แจ้งชำระเงิน

 • อีเมล์ Email*กรุณาใส่อีเมล์เืพื่อใช้ในการติดต่อ
  0
 • บัญชีที่ทำการชำระเงิน (โอนเงินเข้าบัญชี)*
  ธนาคารกรุงเทพ # 051-0-29660-1
  ธนาคารไทยพาณิชย์ # 403-8-78083-0
  ธนาคารกสิกรไทย # 751-2-81788-7
  1
 • เลขที่ใบสั่งซื้อหรือ เบอร์โทรศัพท์*ตัวอย่าง #3367 หากไม่ทราบให้ใส่เบอร์โทรศัพท์
  2
 • วันที่ชำระเงิน*คลิกเลือก วันทีทำการโอนเงิน
  3
 • จำนวนเงินที่ชำระ*
  4
 • หมายเหตุ (ถ้ามี)*
  5
 • 6
 • หาติดขันหรือไม่แน่ใจอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา โทร: 096-323-6648 Line: siamup
  ยินดีให้บริการและตอบคำถาม
  7